nedelja, 29 januar 2023, 17:42
Spletno mesto: Arnes Učilnice
Predmet: BLA-Fizika 9. razred (BLA-FIZ-9)
Slovar: Definicije osnovnih pojmov
T

TEŽA

Teža je sila, s katero Zemlja privlači telesa v svoji okolici.