torek, 9 avgust 2022, 04:24
Spletno mesto: Arnes Učilnice
Predmet: TIMSKA (TIM)
Slovar: Slovar stalnih besednih zvez 7. razreda
S

Srce mi je padlo v hlače.

Ustrašil/-a sem se.