torek, 9 avgust 2022, 04:33
Spletno mesto: Arnes Učilnice
Predmet: TIMSKA (TIM)
Slovar: Slovar stalnih besednih zvez 7. razreda
D

Držati besedo.

Izpolniti obljubljeno.