BERAS/BARAS

Bera:s, tudi Bara:s (uradno Arbeiter) iz Brezovca ǁ Bera:s -prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika beravs v pomenu der Bettler v pomenu berač. Tako sklepamo, da je hišno ime izpeljano iz dejavnosti nosilca (Pleteršnikov slovensko-nemški, spletni slovar).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE