BLOŽAKI

Blo:žaki (uradno Žuran) iz Cirkulane 76 ǁ  Blo:žak -f prid.

Nekateri ustni viri pričajo tudi o tem, da bi se naj ime pojavilo po sinu Napoleonovega vojaka, ki je nekoč hodil po naših krajih in imel z domačinko otroka. Slednjemu je bilo ime Blažej.

Informator je povedal, da so se gospodarji ukvarjali z obdelovanjem goric (vinogradov), kmetovanjem, gojenjem živine. Gospodar je bil govornik, preostalim vaščanom je priskočil na pomoč ob telitvah. Hišno ime je na območju Cirkulan prisotno več kot 200 let.


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE