CIGLARI/CIGLERI

Cigla:r, Ci:gleri (uradno Petrovič, Pintarič) iz Brezovca in Cirkulan ǁ  Cigla:r -f prid.,  Ci:gler -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz pridevnika ciglếni in samostalnika cigel v pomenu zidak, opeka in se nanaša na poimenovanja dejavnosti in/ali poklica (Prašnički idr., 2016).

Informator je povedal, da je gospodar, po katerem so dobili hišno ime, za druge izdeloval opeko. Nekdanji gospodarji so imeli veliko kmetijo z goricami (vinogradi), dekleta so delala na večjih kmetijah. Hišno ime je na območju občine Cirkulane prisotno v zadnjih 100 ali 200 letih.


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE