ČABLAKI/ČABLEKOVI

Ča:bleki, Ča:blekovi (uradno Letonja) ǁ Ča:blek -prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika čàbel v pomenu žebelj in se nanaša na poimenovanja dejavnosti in/ali poklica oz. pripomočkov, ki jih pri tem poklicu (zidar) nosilec imena uporablja (Prašnički, idr. 2016).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE