ČRNECI/ČRNEČOVI

Čərne:ci, Čərne:čvi (uradno Voglar) ǁ  Čərne:č -f  prid.

Hišno ime je nastalo prek vzdevka iz občne besede črnec v pomenu človek črne rase, tudi črnolasec, temnolasec in kot takšno tako izvira iz vzdevka na podlagi osebnih lastnosti, značilnosti nosilca hišnega imena (Keber, 2021).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE