ČRKI

Č'ki (uradno Jerenec) ǁ Č'k  -prid.

Hišno ime je izpeljano iz podstave črk-, izpeljane iz glagola črkati v pomenu okorno pisati oz. tako človek, ki okorno piše. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (SSKJ2, spletni slovar).

Po navedbah informatorja je družina izhajala iz grabe lovskega doma. Dedek, ki je bil Črkov, se je preselil v vikend in s sabo prinesel ime, ki je postalo ledinsko poimenovanje – Črkov breg.


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE