HITROST

Hitrost je fizikalna količina, ki nam pove, kolikšno pot opravi telo v časovni enoti (npr. koliko metrov opravi v eni sekundi).

» Definicije osnovnih pojmov