RAKIŠI

Ra:kiši (uradno Milošič) ǁ Ra:kiš -f prid.

Hišno ime je izpeljanka iz vzdevka živali rak z dodanim priponskim obrazilom -iš. Slednje lahko povezujemo s pomenom sin Raka, ki je bil poimenovan po vizualnih podobnostih spominjal na raka. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz poimenovanja posebnosti, lastnosti nosilca in/ali vzdevka živali (Keber, 2021).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE