SVRŽINI/SVRŽINA

Sv'žini, tudi Sv'žina (uradno Emeršič) iz Brezovca ǁ Sv'žini -prid.

Hišno ime je nastalo iz samostalnika svrž v pomenu drevesna veja, ki se nanaša na vzdevek, nastal iz občne besede svržnjak v pomenu čvrst, grčav, močan človek. Tako hišno ime uvršamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (Prašnički idr., 2016 in Keber, 2021).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE