Pot

Pot je razdalja, ki jo opravi telo po nekem tiru.

» Definicije osnovnih pojmov