1N (enota za silo)

1N je sila, ki povzroči, da se telo z maso 1 kilogram giblje s pospeškom 1 m/s2.

» Definicije osnovnih pojmov