Graf v(t) - hitrost v odvisnosti od časa

Graf v(t) prikazuje, kako se hitrost spreminja s časom. Pri enakomernem gibanju je graf v(t) vodoravna premica, ker je hitrost stalna.

» Definicije osnovnih pojmov