Brskaj po slovarju z uporabo tega kazala

Posebno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | VSE

Stran: (Prejšnji)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Naprej)
  VSE

D

DEBELAKI

Debela:ki (uradno Vidovič, tudi Debeljaki) ǁ Debela:k -prid.

Hišno ime je izpeljano iz priimka Debeljak, ki je nastal iz ekspresivnega zaznamovanega vzdevka debeljak v pomenu debel človek. Ime kot takšno je tvorjeno iz pridevnika debel s priponskim obrazilom -jak. Vzdevek je nastal kot lastnost oz. posebnost posameznika, nosilca hišnega imena (Keber, 2021).DEVEKI

De:veki (uradno Bedrač) iz Cirkulan 78 ǁ De:vek -f prid.

Informator ni znal podati razlage o izvoru hišnega imena. Po pregledu strokovne literature in priročnikov nismo prišle do zaključka o izvoru hišnega imena.

Nosilec hišnega imena se je ukvarjal s kmetovanjem in tesarstvom, nasplošno z obdelavo lesa. V občini Cirkulane se hišno ime pojavlja več kot 320 let.DUGI

Du:gi (uradno Meznarič) ǁ Du:g -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz pridevnika dúgi v pomenu dolg, daljši in se nanaša na vzdevek, pridobljen na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (Prašnički idr., 2016).DUGOSKI/DUGOVSKI

'Du:gski, Du:gvski (uradno Kolednik) ǁ  'Du:goski prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika doga, narečno dùga, kar predstavlja leseno deščico, iz katerih so narejeni leseni sodi. Dugoski predstavlja osebo – dogarja, tesarja, ki se ukvarja z izdelavo lesenih sodov, zato to hišno ime uvrščamo med imena, nastala iz poimenovanja dejavnost in/ali poklica nosilca (Prašnički idr., 2021).F

FERDI

Fe:rdi (uradno Krajnc) ǁ Fe:rd -of  prid.

Hišno ime je nastalo iz krajšanja osebnega imena Ferdinand v pomenu Ferdinandov sin. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz osebnih imen (Keber, 2021).FIDABARI

Fi:da:bari (uradno Fridauer) ǁ Fi:da:bar -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz priimka Fridauer, tudi Fridau, ki ga lahko izvorno povezujemo z nemškim samostalnikom Friede v pomenu mir, zaščita. Tako so verjetno prvotno poimenovali lastnika zaščitenega, ograjenega zemljišča, predvsem priimek Fridauer, kar označuje tvorjenka na -er, označujoč prebivalca. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz priimkov (Keber, 2021). FILMANI

Fi:lmani (uradno Štumberger) iz Cirkulan 41 ǁ  Fi:lman -f  prid.

Informator je povedal, da so jih domačini poimenovali Filmani v povezavi z nemško besedo viele v pomenu veliko, saj so imeli veliko premoženja, zemlje in občutka večvrednosti. Hišno ime je tako nastalo na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca.

Nosilec hišnega imena se je ukvarjal z gostinjstvom. Lado Štumberger je bil učitelj kemije, biologije in fizike. V občini Cirkulane se hišno ime pojavlja več kot 300 let.FORKI

Fo:rki (uradno Belšak) ǁ Fo:rk -f prid.

Informator ni znal podati razlage o izvoru hišnega imena. Po pregledu strokovne literature in priročnikov nismo prišle do zaključka o izvoru hišnega imena.FTIČEKI

F'ti:čeki  (uradno Brlek) ǁ F'ti:ček -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika ftič v pomenu ptič, nanašajoč se na pernato žival in/ali iznajdljivega, prebrisanega človeka. Iz tega sklepamo, da se hišno ime nanaša na vzdevek, pridobljen na podlagi poimenovanja živali (SSKJ2 in Slovar stare knjižne prekmurščine, oboje spletni slovar).G

GABERSKI

Gråbe:rski (uradno Kelc) ǁ Gråbe:rski prid.

Hišno ime je nastalo iz poimenovanja prebivalcev grabe v pomenu grape, globeli ter izpeljanka iz samsotalnika gràber v pomenu gaber. Hišno ime tako izvorno povezujemo z vzdevkom za rastline in/ali poimenovanja naravnih pojavov (Keber, 2021).
Stran: (Prejšnji)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Naprej)
  VSE