Brskaj po slovarju z uporabo tega kazala

Posebno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | VSE

Stran: (Prejšnji)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Naprej)
  VSE

K

KOVAČ

Kva:č (uradno Petrovič) iz Medribnik 4 ǁ Kva:č -prid.

Hišno ime je izpeljano iz poimenovanja dejavnosti oz. poklica. Kováč je tisti, ki z udarci kladiva ali s strojnim stiskanjem oblikuje, obdeluje kovino (SSKJ2, spletni slovar).

Hišno ime se v občini Cirkulane pojavlja že več kot 320 let. Prvi gospodar, nosilec tega hišnega imena, se je izučil za kovača, njegov brat je imel kovačijo. Sicer so se ukvarjali s kmetovanjem, živinorejo in obdelovanjem goric (vinograda) v Gruškovcu.KRALI

K'ra:li (uradno Kokol) iz Brezovca ǁ K'ra:l -prid.

Hišno ime je izpeljano iz besede kralj, kar lahko povezujemo s statusom domačije v vasi in razlago kdor je zaradi določenih sposobnosti najpomembnejši v svojem okolju (SSKJ2, spletni slovar).KRUHEK

Krü:xek (uradno Gavez) iz Cirkulan 15 ǁ Krü:xek  -prid.

Hišno ime je izpeljanka iz narečne besede krǜh v pomenu kruh - pečeno živilo iz moke, vode, kvasa. Poimenovanje, nastalo iz vzdevka, izvira iz 15. stoletja in temelji na primerjavi dober kot kruh. Tako lahko hišno ime izvorno uvrstimo med imena, nastala preko vzdevka na podlagi posebnosti in lastnosti nosilca ter poimenovanja dejavnosti (SSKJ2, spletni slovar in Keber, 2016).KUPAČI

Kü:pači (uradno Gabrovec) ǁ Kü:pač -f prid.

Informator ni znal podati razlage o izvoru hišnega imena. Po pregledu strokovne literature in priročnikov nismo prišle do zaključka o izvoru hišnega imena.L

LABIŠI

La:biši (uradno Pintarič) iz Brezovca ǁ La:biš -f prid.

Informator ni znal podati razlage o izvoru hišnega imena. Po pregledu strokovne literature in priročnikov nismo prišle do zaključka o izvoru hišnega imena.LENČEKI

Le:nčeki (uradno Lenart, tudi Milošič) ǁ Le:nček -prid.

Hišno ime je nastalo po krajšanju rojstnega imena Lenart, tvorjen s priponskim obrazilom -ček, ki pomeni manjšalnost, ljubkovalnost. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz osebnih imen oz. v konkretnem primeru iz priimka (Keber, 2021).LIPASI

Li:pasi (uradno Štumberger) iz Cirkulan ǁ Li:pas -f prid.

Hišno ime je nastalo iz drevesnega poimenovanja lipa, lahko ga razlagamo tudi preko samostalnika lipe z ekspresivnim pomenom omejen, neumen moški. Tako hišno ime uvrščamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca in poimenovanj rastlin (Keber, 2021 in SSKJ2, spletni slovar).LUKAČI

Lü:kači ǁ Lü:kač -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika lǜk, ki je značilen za vzhodna slovenska narečja, v pomenu čebula, kar lahko povezujemo s poimenovanjem dejavnosti nosilca hišnega imena (pridelovanje čebule) (Prašnički idr., 2016).M

MARGEČKINI

Märge:čkini (uradno Majhen) ǁ Märge:čkini prid.

Hišno ime je nastalo iz imenske podstave Marg-, ki je zelo verjetno nastala po krajšanju osebnega imena Margareta. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz osebnega imena (Keber, 2021).MEDVEDOVI

Medv:dovi (uradno Vidovič, tudi Hrnčič) ǁ Medv:d -f prid.

Hišno ime je nastalo iz živalskega poimenovanja medved. Ljudi, ki so jim nadeli vzdevek medved, načeloma povezujejo z močjo in drugimi lastnostmi ogromne gozdne živali, denimo navidezno nerodnostjo, požrešnostjo, zaspanostjo … Hišno ime uvrščamo med imena, nastala preko vzdevka na podlagi posebnosti oz. lastnosti nosilca ali poimenovanja živali (Keber, 2021).
Stran: (Prejšnji)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Naprej)
  VSE