Brskaj po slovarju z uporabo tega kazala

Posebno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | VSE

Stran: (Prejšnji)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Naprej)
  VSE

M

MEIHENI

Mä:ixeni (uradno Majhen) ǁ Mä:ixen -prid.

Hišno ime je izpeljano iz priimka Mehen, le-to iz samostalnika mah – menən – mehenj – das Moos, navezujoč se na podrast v okolici, kjer so živeli predniki. Hišno ime tako uvrščamo med imena, pridobljena preko vzdevkov rastlin (Pleteršnikov slovensko-nemški, spletni slovar).MIŠAKI

Mi:šaki (uradno Kelc) ǁ  Mi:šak -ọf  prid.

Hišno ime je nastalo preko vzdevka iz občne besede mišak v pomenu mišji samec. Hišno ime tako izvorno uvrščamo med imena, nastala iz vzdevkov imen živali (Keber, 2021).MLAKAROVI

M'lå:karọvi (uradno Mlakar) iz Cirkulane 19 ǁ M'lå:kar -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz priimka Mlakar v pomenu prišlek iz Mlake (tudi mlake). Ime tako uvrščamo med imena, nastala iz krajevnih poimenovanj (Keber, 2021).

Gospodarji so se ukvarjali s prevozništvom s konji, kmetovanjem, razvažanjem pošiljk, pri kmetovanju so pomagali tudi drugim, obdelovali so gorice (vinograde) v Gruškovcu.MRKAČI

M'rka:či (uradno Petrovič) iz Brezovca ǁ M'rka:č -ọf prid.

Hišno ime je izpeljano iz pridevnika mrk v ekspresivnem pomenu nekdo, ki redko pokaže pozitivno razpoloženje, pozitiven čustveni odnos. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (SSKJ2, spletni slovar).O

OFSEKOVI

Ọ:fsekọvi (uradno Štumberger) ǁ Ọ:fsek -ọf  prid.

Hišno ime je povezano s poimenovanjem žita oves prek vzdevka iz pomanjševalnice ovsek, v narečju ofsek, verjetno nanašajoč se na osebo, ki je imela veliko opravka z ovsom. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala prek vzdevkov rastlin (Keber, 2021).ORBETARI

O:rbä:tari (uradno Arbeiter) ǁ O:rbä:tar -f  prid.

Hišno ime je izpeljano iz priimka Arbeiter, le-to iz nemškega samostalnika der Arbeiter v pomenu delavec, navezujoč se na dejavnost oz. osebo, ki opravlja fizično delo. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi dejavnosti in/ali poklica nosilca (SSKJ2 in Pleteršnikov slovensko-nemški, oba spletna slovarja).P

PAPEŽ(OV)I

Papež(v)i (uradno Kozel) iz Dolan ǁ Papež -f prid.

Hišno ime izhaja iz vzdevka za poimenovanje funkcije papež v ekspresivnem pomenu kdor je na nekem področju najpomembnejši, najbolj priznan, kot takšno tako hišno ime izvira iz položaja domačije v vasi (Keber, 2021).PAVLEKI

Pa:vleki (uradno Kumer) ǁ Pa:vlek -prid.

Hišno ime je izpeljano iz rojstnega imena Pavel, prvotno v pomenu sin Pavla. Hišno ime uvrščamo med izpeljanke iz osebnih imen (Keber, 2021).PETAJI

Petåji (uradno Emeršič) iz Cirkulane 87 ǁ Petåj -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika peta v pomenu opora kakega orodja ali opreme ali zadnji del stopala in dodanim priponskim obrazilom -ja. Ime se lahko nanaša na nosilca dejavnosti, tj. izdelovalca opor za orodje oz. opremo ali vizualno na del telesa, tj. zadnji del stopala. Hišno ime uvrščamo med imena, nastala na podlagi dejavnosti in/ali poklica posameznika in posebnosti, lastnosti nosilca (Keber, 2021 in Prašnički idr., 2016).

Hišno ime se v občini Cirkulane pojavlja že več kot 320 let.POLANČEKI

P'la:nčeki (uradno Veit) ǁ P'la:nček -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika Polánec, v pomenu poljanec, prebivalec s polja, navezujoč se na krajevno poimenovanje (Prašnički idr., 2016).
Stran: (Prejšnji)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Naprej)
  VSE