Brskaj po slovarju z uporabo tega kazala

Posebno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | VSE

O

OFSEKOVI

Ọ:fsekọvi (uradno Štumberger) ǁ Ọ:fsek -ọf  prid.

Hišno ime je povezano s poimenovanjem žita oves prek vzdevka iz pomanjševalnice ovsek, v narečju ofsek, verjetno nanašajoč se na osebo, ki je imela veliko opravka z ovsom. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala prek vzdevkov rastlin (Keber, 2021).ORBETARI

O:rbä:tari (uradno Arbeiter) ǁ O:rbä:tar -f  prid.

Hišno ime je izpeljano iz priimka Arbeiter, le-to iz nemškega samostalnika der Arbeiter v pomenu delavec, navezujoč se na dejavnost oz. osebo, ki opravlja fizično delo. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi dejavnosti in/ali poklica nosilca (SSKJ2 in Pleteršnikov slovensko-nemški, oba spletna slovarja).