Brskaj po slovarju z uporabo tega kazala

Posebno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | VSE

B

BELANCI

Bälä:nci (uradno Majcenovič) ǁ Bälä:nč -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz pridevnika belánski oz. belếnski, ki se nanaša na Beláne oziroma območje občine Cirkulane v smislu belanski govor, belanski 'guːč. Tako utemeljujemo, da  je hišno ime izpeljano iz krajevnega imena (Prašnički idr., 2016).
BERAS/BARAS

Bera:s, tudi Bara:s (uradno Arbeiter) iz Brezovca ǁ Bera:s -prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika beravs v pomenu der Bettler v pomenu berač. Tako sklepamo, da je hišno ime izpeljano iz dejavnosti nosilca (Pleteršnikov slovensko-nemški, spletni slovar).BEZGOFČOVI

Bezg:fčovi (uradno Lesjak) iz Cirkulane 68 A ǁ Bezg:fč -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika bezgóvec in pridevnika bezgóvčov v pomenu bezgov grm, iz bezga. Tako utemeljujemo, da je hišno ime nastalo iz imena rastline (Prašnički idr., 2016).

Hišno ime se v občini Cirkulane pojavlja že več kot 200 let.BLOŽAKI

Blo:žaki (uradno Žuran) iz Cirkulane 76 ǁ  Blo:žak -f prid.

Nekateri ustni viri pričajo tudi o tem, da bi se naj ime pojavilo po sinu Napoleonovega vojaka, ki je nekoč hodil po naših krajih in imel z domačinko otroka. Slednjemu je bilo ime Blažej.

Informator je povedal, da so se gospodarji ukvarjali z obdelovanjem goric (vinogradov), kmetovanjem, gojenjem živine. Gospodar je bil govornik, preostalim vaščanom je priskočil na pomoč ob telitvah. Hišno ime je na območju Cirkulan prisotno več kot 200 let.BRKI/BRKOVI

B'ki, tudi B'kovi (uradno Kolednik) iz Cirkulane 25c/Pristava 12a ǁ B'k - f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika brki in brk v pomenu dlake pod nosom in brez obzirov, tako se nanaša na vzdevek, pridobljen na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (SSKJ2, spletni slovar).

Informator je povedal, da so bili za gospodarje značilni brki, sicer so se ukvarjali s poljedelstvom in kmetijstvom. Hišno poimenovanje se na področju občine Cirkulane pojavlja okoli 200 let.