Brskaj po slovarju z uporabo tega kazala

Posebno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | VSE

Č

ČABLAKI/ČABLEKOVI

Ča:bleki, Ča:blekovi (uradno Letonja) ǁ Ča:blek -prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika čàbel v pomenu žebelj in se nanaša na poimenovanja dejavnosti in/ali poklica oz. pripomočkov, ki jih pri tem poklicu (zidar) nosilec imena uporablja (Prašnički, idr. 2016).C

CIGLARI/CIGLERI

Cigla:r, Ci:gleri (uradno Petrovič, Pintarič) iz Brezovca in Cirkulan ǁ  Cigla:r -f prid.,  Ci:gler -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz pridevnika ciglếni in samostalnika cigel v pomenu zidak, opeka in se nanaša na poimenovanja dejavnosti in/ali poklica (Prašnički idr., 2016).

Informator je povedal, da je gospodar, po katerem so dobili hišno ime, za druge izdeloval opeko. Nekdanji gospodarji so imeli veliko kmetijo z goricami (vinogradi), dekleta so delala na večjih kmetijah. Hišno ime je na območju občine Cirkulane prisotno v zadnjih 100 ali 200 letih.Č

ČRKI

Č'ki (uradno Jerenec) ǁ Č'k  -prid.

Hišno ime je izpeljano iz podstave črk-, izpeljane iz glagola črkati v pomenu okorno pisati oz. tako človek, ki okorno piše. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (SSKJ2, spletni slovar).

Po navedbah informatorja je družina izhajala iz grabe lovskega doma. Dedek, ki je bil Črkov, se je preselil v vikend in s sabo prinesel ime, ki je postalo ledinsko poimenovanje – Črkov breg.ČRNECI/ČRNEČOVI

Čərne:ci, Čərne:čvi (uradno Voglar) ǁ  Čərne:č -f  prid.

Hišno ime je nastalo prek vzdevka iz občne besede črnec v pomenu človek črne rase, tudi črnolasec, temnolasec in kot takšno tako izvira iz vzdevka na podlagi osebnih lastnosti, značilnosti nosilca hišnega imena (Keber, 2021).