Brskaj po slovarju z uporabo tega kazala

Posebno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | VSE

D

DEBELAKI

Debela:ki (uradno Vidovič, tudi Debeljaki) ǁ Debela:k -prid.

Hišno ime je izpeljano iz priimka Debeljak, ki je nastal iz ekspresivnega zaznamovanega vzdevka debeljak v pomenu debel človek. Ime kot takšno je tvorjeno iz pridevnika debel s priponskim obrazilom -jak. Vzdevek je nastal kot lastnost oz. posebnost posameznika, nosilca hišnega imena (Keber, 2021).DEVEKI

De:veki (uradno Bedrač) iz Cirkulan 78 ǁ De:vek -f prid.

Informator ni znal podati razlage o izvoru hišnega imena. Po pregledu strokovne literature in priročnikov nismo prišle do zaključka o izvoru hišnega imena.

Nosilec hišnega imena se je ukvarjal s kmetovanjem in tesarstvom, nasplošno z obdelavo lesa. V občini Cirkulane se hišno ime pojavlja več kot 320 let.DUGI

Du:gi (uradno Meznarič) ǁ Du:g -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz pridevnika dúgi v pomenu dolg, daljši in se nanaša na vzdevek, pridobljen na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (Prašnički idr., 2016).DUGOSKI/DUGOVSKI

'Du:gski, Du:gvski (uradno Kolednik) ǁ  'Du:goski prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika doga, narečno dùga, kar predstavlja leseno deščico, iz katerih so narejeni leseni sodi. Dugoski predstavlja osebo – dogarja, tesarja, ki se ukvarja z izdelavo lesenih sodov, zato to hišno ime uvrščamo med imena, nastala iz poimenovanja dejavnost in/ali poklica nosilca (Prašnički idr., 2021).