Brskaj po slovarju z uporabo tega kazala

Posebno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | VSE

G

GABERSKI

Gråbe:rski (uradno Kelc) ǁ Gråbe:rski prid.

Hišno ime je nastalo iz poimenovanja prebivalcev grabe v pomenu grape, globeli ter izpeljanka iz samsotalnika gràber v pomenu gaber. Hišno ime tako izvorno povezujemo z vzdevkom za rastline in/ali poimenovanja naravnih pojavov (Keber, 2021).GOLOBIČINI

Glbi:čini (uradno Belšak) ǁ Glọbi:čini -f prid.

Hišno ime je tvorjeno iz poimenovanja znanega ptiča golob z dodanim priponskim obrazilom -ičin. Golob je simbol miru, zato je verjetno vzdevek prvotno opisoval miroljubnega, blagega človeka, morda tudi koga, ki se je z golobi ukvarjal. Hišno ime izvira iz poimenovanja živali (Keber, 2021). GRACI

Gra:ci (uradno Emeršič) ǁ Gra:č -f  prid.

Hišno ime je verjetno nastalo preko vzdevka iz nemškega poimenovanja prebivalca Gradca, tj. Grazer v pomenu prebivalec avstrijskega mesta Graz, ki je nastal iz slovenske pomanjševalnice občne besede grad, tako je bil prvoten pomen tudi prišlek iz Graza. Hišno ime je kot tako izpeljano iz krajevnega poimenovanja (Keber, 2021).GRADIŠKI

G'radí:ški (uradno Arnečič) ǁ  G'radí:ški  prid.

Hišno ime je nastalo iz naselbinskega imena Gradišče oz. poimenovanja prebivalca Gradišča, tj. Gradiščan v pomenu prebivalec Gradišča ali prišlek iz njega (Gradišče je naselje v občini Cirkulane). Hišno ime tako izvira iz krajevnega imena (Keber, 2021).GRANDOVI

G'ra:ndovi (uradno Klajderič) ǁ G'ra:nd -f prid.

Hišno ime ima verjetno furlanski ali beneški izvor, nastal kot vzdevek preko italijanskega samostalnika grande v pomenu velik. Hišno ime je tako nastalo na podlagi posebnosti oz. lastnosti nosilca imena (Keber, 2021).GREGOŠI

Gre:goši  ǁ Gre:goš -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz rojstnega imena Gregor, ki je nastalo iz svetopisemskega imena Gregorius. Kot takšno lahko razlagamo v povezavi sin Gregorja. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz osebnega imena nosilca (Lenarčič, 2012 in Keber, 2021).