Brskaj po slovarju z uporabo tega kazala

Posebno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | VSE

H

HABJANAKI

Xab`jånäki (uradno Kokol) ǁ Xab`jånäk -f prid.

Hišno ime izhaja iz rojstnega imena Habjan, ki je različica imena Fabjan, ki je latinskega izvora. S priponskim obrazilom -ek poudarimo majhnost, drobnost v pomenu majhen Habjan, zelo verjetno povezano s pomenom sin Habjana. Hišno ime tako izvira iz osebnega imena (Keber, 2021).HALČEKI

Xa:lčeki (uradno Kojc) iz Cirkulan 77 ǁ Xa:lček -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz besede halček, ki predstavlja del za zaviranje na vozu. Ime tako uvrščamo med imena, nastala iz poimenovanja predmetov.

Nosilca hišnega imena – brata, sta se ukvarjala s kmetovanjem, živinorejo, obdelovanjem goric (vinogradov). V občini Cirkulane se hišno ime pojavlja več kot 320 let.HRASTINSKI

X`rasti:nski (uradno Grobenski, tudi Petrovič) ǁ X`rasti:nski prid.

Hišno ime je izpeljano iz pridevnika hrastinski v pomenu prebivalec, prvotno v pomenu prebivalec Hrastine ali prišlek iz le-te, vse vezano na naselbinsko ime Hrastina (naselje na Hrvaškem, od Cirkulan oddaljeno okoli 90 kilometrov). Tako lahko hišno ime uvrščamo med imena, nastala iz krajevnih imen (Keber, 2021).HRENKI

X`rä:nki (uradno Kozel) ǁ X`rä:nki -ọf prid.

Hišno ime je nastalo preko vzdevka iz poimenovanja začimbe hren, v prvotni navezavi na hud, piker, jezljiv, oster človek z dodanim priponskim obrazilom -ki. Ime se izvorno navezuje na poimenovanje rastlin in/ali osebnostne posebnosti ter lastnosti nosilca (Keber, 2021).HÜDEKI

Xü:deki (uradno Petrovič) iz Pristave 7 ǁ  Xü:deki -f prid.

Po navedbah informatorja, ki se je navezoval na zgodovinske raziskave, je hišno ime povezano s hrvaškim področjem Hajduk, od koder je pribežal mož, ki je na omenjenem področju storil nek zločin oz. kaznivo dejanje. Ko so ga prestregli, so mu dali na izbiro, ali gre za hlapca ženi s štirimi otroki ali v ječo. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz krajevnih imen.

Nosilec hišnega imena se je ukvarjal s kmetovanjem, živinorejo, obdelovanjem goric (vinogradov). V občini Cirkulane se hišno ime pojavlja več kot 400 let.