Brskaj po slovarju z uporabo tega kazala

Posebno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | VSE

J

JUREKOVI

Jü:rekovi (uradno Fajfar) ǁ Jü:rek -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz imena Jǘrek, različice imena Jurček, navezujoč na krajšavo osebnega imena Jurij. Z obzirom na navedeno, hišno ime izhaja iz osebnega imena gospodarja (Prašnički idr., 2016 in Keber, 2021).JURIČ(AK)

Jü:rič(ak) (uradno ) iz Cirkulan ǁ Jü:rič(ak) -f prid.

Hišno ime je nastalo iz pomenske podstave Jur, nastale po krajšanju imena Jurij, v pomenu sin Juriča, tudi Jurića, tvorjeno s priponskim obrazilom -ovi. Izvorno tako ime uvrščamo med izpeljanke iz osebnega imena nosilca hišnega imena (Keber, 2021).