Brskaj po slovarju z uporabo tega kazala

Posebno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | VSE

Stran:  1  2  (Naprej)
  VSE

K

KLAIŽAROVI

Klä:ižarovi ǁ Klä:ižar -f prid.

Hišno ime je po preglasu -a v -e nastalo iz imena Klajžar, ki je nastalo iz krajšanja imena Miklavž, tj. Klavž z dodanim priponskim obrazilom -ar. Ime lahko razlagamo tudi preko poimenovanja prebivalcev Klavž v pomenu prišlek iz Klavža (naselje v občini Tolmin, od Cirkulan oddaljeno okoli 254 kilometrov). Tako hišno ime uvrščamo med imena, nastala iz krajevnih imen (Keber, 2021).KLOJČEKOVI

Klọ:jčekovi (uradno Kelc) ǁ Klọ:jček -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika klójc v pomenu suhi sadni krhelj. Glede na navedeno ugotavljamo, da je hišno ime izpeljano iz poimenovanja dejavnosti nosilca (Prašnički idr., 2016).KOPINSKI

Kpi:nski (uradno Milošič) iz Cirkulan ǁ Kpi:nski prid.

Hišno ime je izpeljano iz narečne besede kopina, kopije v pomenu robida, robidnica, robidje, robidovo grmičevje. Prvotni imetnik hišnega imena je lahko bival tudi ob zemljišču z robidjem ali je bil njegov lastnik. Ime tako izvira iz poimenovanja dejavnosti nosilca imena (Keber, 2021 in Prašnički idr., 2016).KOREJAČKI

Koreĵa:čki (uradno Kelc) iz Brezovca ǁ Koreĵa:čk  -f (Koreĵa:čki)  prid.

Hišno ime je pomanjševalnica hišnega imena Korejaki in je kot takšno izpeljano iz priimka nosilca dejavnosti in krajevnega poimenovanja (Keber, 2021 in SSKJ2, spletni slovar).KOREJAKI

Koreĵa:ki (uradno Korenjak) ǁ Koreĵa:k -prid.

Hišno ime je nastalo preko priimka Korenjak, Korenak, ki je nastal preko vzdevka korenjak v razlagi velik, močen, krepek, trden človek. Hišno ime lahko razlagamo tudi kot Korenjaki (narečno Korejaki) v pomenu prebivalec Korenjaka, vse vezano na naselbinsko ime Korenjak (naselje v občini Zavrč, od Cirkulan oddaljeno okoli 6 kilometrov). Tako lahko hišno ime uvrščamo med imena, ki so izvirajo iz priimkov in iz krajevnih imen (Keber, 2021 in SSKJ2, spletni slovar).KORENSKI

Korä:nski (uradno Vidovič) iz Brezovca ali Cirkulan ǁ Korä:nski prid.

Hišno ime izhaja iz občne besede koren v pomenu odebeljeni del korenine nekaterih rastlin. Ime je nastalo po predstavi o krepkosti, trdnosti korena, korenine, korenike, lahko se navezujemo tudi na ekspresiven pomen velik, močan človek. Izvorno je zelo blizu hišnemu imenu Korejački. Priponsko obrazilo -jski kaže na vnos kroatizmov, kar lahko pripisujemo lokacijski bližini Hrvaške. Hišno ime povezujemo z imeni, nastalimi po poimenovanju rastlin (Keber, 2021).KOROŠIČARI

Krši:čari (uradno Korošec) iz Brezovca ǁ Krọši:čar -f prid.

Hišno ime je verjetno nastalo preko vzdevka iz priimka Korošec, tj. Korošic, s katerim je poimenovan prebivalec Koroške. Ime se v pomenu prišlek, priseljenec s Koroške. Hišno ime uvrščamo med imena, nastala iz priimkov in krajevnih imen  (Keber, 2021).KORPIČKA/KORPIČOVI

Kọrpička, Kọrpičovi (uradno Arbeiter) iz Cirkulane 11 ǁ Krpičak -f prid.

Hišno ime je nastalo kot izpeljanka samostalnika kórpa, ki izvira iz nemškega samostalnika der Korb v pomenu košara s priponskim obrazilom -ič. Hišno ime tako izhaja iz vzdevka, poimenovanja dejavnosti in/ali poklica nosilca (Prašnički idr., 2016).

Gospodarji so se ukvarjali s pletenjem košev in košar – korp, iz tega izvira njihovo hišno ime. V občini Cirkulane se poimenovanje pojavlja več kot 320 let.KOVAČ

Kva:č (uradno Petrovič) iz Medribnik 4 ǁ Kva:č -prid.

Hišno ime je izpeljano iz poimenovanja dejavnosti oz. poklica. Kováč je tisti, ki z udarci kladiva ali s strojnim stiskanjem oblikuje, obdeluje kovino (SSKJ2, spletni slovar).

Hišno ime se v občini Cirkulane pojavlja že več kot 320 let. Prvi gospodar, nosilec tega hišnega imena, se je izučil za kovača, njegov brat je imel kovačijo. Sicer so se ukvarjali s kmetovanjem, živinorejo in obdelovanjem goric (vinograda) v Gruškovcu.KRALI

K'ra:li (uradno Kokol) iz Brezovca ǁ K'ra:l -prid.

Hišno ime je izpeljano iz besede kralj, kar lahko povezujemo s statusom domačije v vasi in razlago kdor je zaradi določenih sposobnosti najpomembnejši v svojem okolju (SSKJ2, spletni slovar).
Stran:  1  2  (Naprej)
  VSE