Brskaj po slovarju z uporabo tega kazala

Posebno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | VSE

L

LABIŠI

La:biši (uradno Pintarič) iz Brezovca ǁ La:biš -f prid.

Informator ni znal podati razlage o izvoru hišnega imena. Po pregledu strokovne literature in priročnikov nismo prišle do zaključka o izvoru hišnega imena.LENČEKI

Le:nčeki (uradno Lenart, tudi Milošič) ǁ Le:nček -prid.

Hišno ime je nastalo po krajšanju rojstnega imena Lenart, tvorjen s priponskim obrazilom -ček, ki pomeni manjšalnost, ljubkovalnost. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz osebnih imen oz. v konkretnem primeru iz priimka (Keber, 2021).LIPASI

Li:pasi (uradno Štumberger) iz Cirkulan ǁ Li:pas -f prid.

Hišno ime je nastalo iz drevesnega poimenovanja lipa, lahko ga razlagamo tudi preko samostalnika lipe z ekspresivnim pomenom omejen, neumen moški. Tako hišno ime uvrščamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca in poimenovanj rastlin (Keber, 2021 in SSKJ2, spletni slovar).LUKAČI

Lü:kači ǁ Lü:kač -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika lǜk, ki je značilen za vzhodna slovenska narečja, v pomenu čebula, kar lahko povezujemo s poimenovanjem dejavnosti nosilca hišnega imena (pridelovanje čebule) (Prašnički idr., 2016).