Brskaj po slovarju z uporabo tega kazala

Posebno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | VSE

M

MARGEČKINI

Märge:čkini (uradno Majhen) ǁ Märge:čkini prid.

Hišno ime je nastalo iz imenske podstave Marg-, ki je zelo verjetno nastala po krajšanju osebnega imena Margareta. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz osebnega imena (Keber, 2021).MEDVEDOVI

Medv:dovi (uradno Vidovič, tudi Hrnčič) ǁ Medv:d -f prid.

Hišno ime je nastalo iz živalskega poimenovanja medved. Ljudi, ki so jim nadeli vzdevek medved, načeloma povezujejo z močjo in drugimi lastnostmi ogromne gozdne živali, denimo navidezno nerodnostjo, požrešnostjo, zaspanostjo … Hišno ime uvrščamo med imena, nastala preko vzdevka na podlagi posebnosti oz. lastnosti nosilca ali poimenovanja živali (Keber, 2021).MEIHENI

Mä:ixeni (uradno Majhen) ǁ Mä:ixen -prid.

Hišno ime je izpeljano iz priimka Mehen, le-to iz samostalnika mah – menən – mehenj – das Moos, navezujoč se na podrast v okolici, kjer so živeli predniki. Hišno ime tako uvrščamo med imena, pridobljena preko vzdevkov rastlin (Pleteršnikov slovensko-nemški, spletni slovar).MIŠAKI

Mi:šaki (uradno Kelc) ǁ  Mi:šak -ọf  prid.

Hišno ime je nastalo preko vzdevka iz občne besede mišak v pomenu mišji samec. Hišno ime tako izvorno uvrščamo med imena, nastala iz vzdevkov imen živali (Keber, 2021).MLAKAROVI

M'lå:karọvi (uradno Mlakar) iz Cirkulane 19 ǁ M'lå:kar -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz priimka Mlakar v pomenu prišlek iz Mlake (tudi mlake). Ime tako uvrščamo med imena, nastala iz krajevnih poimenovanj (Keber, 2021).

Gospodarji so se ukvarjali s prevozništvom s konji, kmetovanjem, razvažanjem pošiljk, pri kmetovanju so pomagali tudi drugim, obdelovali so gorice (vinograde) v Gruškovcu.MRKAČI

M'rka:či (uradno Petrovič) iz Brezovca ǁ M'rka:č -ọf prid.

Hišno ime je izpeljano iz pridevnika mrk v ekspresivnem pomenu nekdo, ki redko pokaže pozitivno razpoloženje, pozitiven čustveni odnos. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (SSKJ2, spletni slovar).