Brskaj po slovarju z uporabo tega kazala

Posebno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | VSE

P

PAPEŽ(OV)I

Papež(v)i (uradno Kozel) iz Dolan ǁ Papež -f prid.

Hišno ime izhaja iz vzdevka za poimenovanje funkcije papež v ekspresivnem pomenu kdor je na nekem področju najpomembnejši, najbolj priznan, kot takšno tako hišno ime izvira iz položaja domačije v vasi (Keber, 2021).PAVLEKI

Pa:vleki (uradno Kumer) ǁ Pa:vlek -prid.

Hišno ime je izpeljano iz rojstnega imena Pavel, prvotno v pomenu sin Pavla. Hišno ime uvrščamo med izpeljanke iz osebnih imen (Keber, 2021).PETAJI

Petåji (uradno Emeršič) iz Cirkulane 87 ǁ Petåj -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika peta v pomenu opora kakega orodja ali opreme ali zadnji del stopala in dodanim priponskim obrazilom -ja. Ime se lahko nanaša na nosilca dejavnosti, tj. izdelovalca opor za orodje oz. opremo ali vizualno na del telesa, tj. zadnji del stopala. Hišno ime uvrščamo med imena, nastala na podlagi dejavnosti in/ali poklica posameznika in posebnosti, lastnosti nosilca (Keber, 2021 in Prašnički idr., 2016).

Hišno ime se v občini Cirkulane pojavlja že več kot 320 let.POLANČEKI

P'la:nčeki (uradno Veit) ǁ P'la:nček -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika Polánec, v pomenu poljanec, prebivalec s polja, navezujoč se na krajevno poimenovanje (Prašnički idr., 2016).PRČK(OV)I

'P:čk(v)i (uradno Štumberger) ǁ 'P:čk -prid.

Hišno ime je izpeljano iz glagola prčkati in samostalnika prčkarija v pomenu delati brez načrta in rezultata, opravljanje dela brez vidnega rezultata in počasno, zamudno delo. Hišno ime je tako nastalo iz poimenovanja dejavnosti nosilca imena (Prašnički idr., 2016).PREMOČAK(OV)I

Pre'm:čak(v)i (uradno Kelc) ǁ Pre'm:čak -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz krstnega imena Primož oz. Premož s prvotnim pomenom sin Primoža. Ime tako uvrščamo med imena, nastala iz osebnih imen (Keber, 2021).PREMOVERJAKI

Pre'mve:rjaki (uradno Jurgec) ǁ Pre'mve:rjaki -f prid.

Hišno ime je izpeljanka iz nemškega samostalnika der Maurer v pomenu zidar. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi dejavnosti in/ali poklica nosilca imena (Nemški spletni slovar).PRI ŠUKI

Pri'Šu:ki (uradno Štumberger) iz Cirkulan ǁ 'Šuːk -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz glagola šukati v pomenu drsati z nogama po podu in tepsti. Hišno ime uvrščamo med imena, nastala iz dejavnosti nosilca (Pleteršnikov slovensko-nemški, spletni slovar).