Brskaj po slovarju z uporabo tega kazala

Posebno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | VSE

R

RAKIŠI

Ra:kiši (uradno Milošič) ǁ Ra:kiš -f prid.

Hišno ime je izpeljanka iz vzdevka živali rak z dodanim priponskim obrazilom -iš. Slednje lahko povezujemo s pomenom sin Raka, ki je bil poimenovan po vizualnih podobnostih spominjal na raka. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz poimenovanja posebnosti, lastnosti nosilca in/ali vzdevka živali (Keber, 2021).RÜŽNI

Rü:žni (uradno Hvalec) ǁ  Rü:žni prid.

Hišno ime je izpeljanka iz hrvaške besede ružno v pomenu grd, navezujoč se na vzdevek, pridobljen na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (Hrvaško-slovenski spletni slovar).