Brskaj po slovarju z uporabo tega kazala

Posebno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | VSE

Stran:  1  2  (Naprej)
  VSE

Š

ŠKRGATI

Škrägä:ti (uradno Karo) ǁ Škrägä:t -prid.

Hišno ime je nastalo prek vzdevka iz občnega poimenovanja škrget v pomenu škripanje, drdranje, grkanje, hkrati so tako poimenovali ptico kosec. Vzdevek so običajno nadeli posamezniku, katerega govor je spominjal na škripajoče drgetanje. Ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (Keber, 2021).S

SLAVIČI

Sla'vi:či (uradno Kolednik) ǁ Sla'vi:č -prid.

Hišno ime verjetno izhaja prek vzdevka ptice – slavca, z dodano, vrinjeno črko -i. Ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi vzdevkov živali (Keber, 2021).SMETKI

S'mä:tki (uradno Tetičkovič) ǁ S'mä:tki -prid.

Hišno ime povezujemo z občno besedo smet v slabšalnem pomenu nepomemben, malovreden človek. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca imena (Keber, 2021).Š

ŠOŠTARI

Šo:štari (uradno Fajt) iz Brezovca ǁ Šo:štar -prid.

Hišno ime izhaja preko vzdevkov poklicnih poimenovanj – šoštar, šoster, šošter, izvorno iz nemške  v pomenu čevljar. Hišno ime tako izvira iz dejavnosti in/ali poklica nosilca imena (Keber, 2021 in Prašnički idr., 2016).ŠPBARI

Šba:ri (uradno Žumbar) ǁ Šba:r -f   prid.

Hišno ime je nemškega izvora, nastalo iz samostalnika der Schuber v pomenu kovček. Iz slednjega lahko sklepamo, da je nosilec imena opravljal dejavnost izdelovanja kovčkov v smislu, da je bil čevljar ali usnjar. Ime tako uvrščamo med imena, nastala iz poimenovanja dejavnosti in/ali poklica nosilca (Keber, 2021).ŠTEFEKOVI

Š'te:fekvi (uradno Hercog) ǁ Š'te:fek -f prid.

Hišno ime je izpeljanka iz osebnega imena Štef, ki je različica moškega osebnega imena Štefan, Štefek v pomenu mlajši ali manjši Štefan. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz osebnih imen (Prašnički idr., 2016).S

STRNSKI

St'nski (uradno Rakuš) ǁ St'nski prid.

Hišno ime je verjetno nastalo iz pridevnika strnen, v povezavi s strnom, zelo verjetno navezujoč se na strnišče v ekspresivnem pomenu neobrita brada ter tako posredno na osebo, posameznika z neobrito brado. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca hišnega imena (Keber, 2021).Š

ŠTROSAROVI

Š'trọ:sarovi ǁ Š'trọ:sarovi -f prid.

Hišno ime je sorodno priimku Štravs, nastalo po krajšanju -av- v -o-, kar je značilno le za določena narečja. Sicer lahko hišno ime razlagamo preko nemškega samostalnika der Strauß v pomenu noj, navezujoč se na pernato okrasje na glavi. Po vzdevku iz srednjevisokonemškega strūȝ v pomenu odpor, upor, prepir, razdor, lahko ime povežemo z osebo, ki se rada prepira. Tako hišno ime uvršamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (Keber, 2021).ŠTÜMIGAR

Š'tü:migar (uradno Štumberger) iz Cirkulane 42 ǁ Š'tü:migar -f prid.

Hišno ime je krajšana oblika priimka Štumberger, ki je nastalo iz naselbenskega imena Štumberg v pomenu prebivalec oz. prišlek iz Štumberga. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz krajevnih poimenovanj (Keber, 2021).

Informator je povedal, da se hišno poimenovanje na področju občine Cirkulane pojavlja več kot 200 let.ŠUKI

'Šu:ki (uradno Emeršič) ǁ 'Šuːk -f prid.

Hišno ime je izpeljanka samostalnika štǜk v pomenu zvonenje z velikim zvonom pred mašo in se nanaša na dejavnost nosilca hišnega imena, v tem primeru zvonarja oz. tistega, ki pred mašo zvoni z velikim zvonom (Prašnički idr., 2016).
Stran:  1  2  (Naprej)
  VSE