Navegue por el glosario usando este índice.

Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS

Página:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Siguiente)
  TODAS

(

(PRI) KOVAČI

(Pri) Kva:či (uradno Zamuda) iz Gradišča 116 b ǁ  Kva:č -prid.

Hišno ime je izpeljano iz poimenovanja dejavnosti oz. poklica. Kováč je tisti, ki z udarci kladiva ali s strojnim stiskanjem oblikuje, obdeluje kovino (SSKJ2, spletni slovar).B

BELANCI

Bälä:nci (uradno Majcenovič) ǁ Bälä:nč -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz pridevnika belánski oz. belếnski, ki se nanaša na Beláne oziroma območje občine Cirkulane v smislu belanski govor, belanski 'guːč. Tako utemeljujemo, da  je hišno ime izpeljano iz krajevnega imena (Prašnički idr., 2016).
BERAS/BARAS

Bera:s, tudi Bara:s (uradno Arbeiter) iz Brezovca ǁ Bera:s -prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika beravs v pomenu der Bettler v pomenu berač. Tako sklepamo, da je hišno ime izpeljano iz dejavnosti nosilca (Pleteršnikov slovensko-nemški, spletni slovar).BEZGOFČOVI

Bezg:fčovi (uradno Lesjak) iz Cirkulane 68 A ǁ Bezg:fč -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika bezgóvec in pridevnika bezgóvčov v pomenu bezgov grm, iz bezga. Tako utemeljujemo, da je hišno ime nastalo iz imena rastline (Prašnički idr., 2016).

Hišno ime se v občini Cirkulane pojavlja že več kot 200 let.BLOŽAKI

Blo:žaki (uradno Žuran) iz Cirkulane 76 ǁ  Blo:žak -f prid.

Nekateri ustni viri pričajo tudi o tem, da bi se naj ime pojavilo po sinu Napoleonovega vojaka, ki je nekoč hodil po naših krajih in imel z domačinko otroka. Slednjemu je bilo ime Blažej.

Informator je povedal, da so se gospodarji ukvarjali z obdelovanjem goric (vinogradov), kmetovanjem, gojenjem živine. Gospodar je bil govornik, preostalim vaščanom je priskočil na pomoč ob telitvah. Hišno ime je na območju Cirkulan prisotno več kot 200 let.BRKI/BRKOVI

B'ki, tudi B'kovi (uradno Kolednik) iz Cirkulane 25c/Pristava 12a ǁ B'k - f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika brki in brk v pomenu dlake pod nosom in brez obzirov, tako se nanaša na vzdevek, pridobljen na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (SSKJ2, spletni slovar).

Informator je povedal, da so bili za gospodarje značilni brki, sicer so se ukvarjali s poljedelstvom in kmetijstvom. Hišno poimenovanje se na področju občine Cirkulane pojavlja okoli 200 let.Č

ČABLAKI/ČABLEKOVI

Ča:bleki, Ča:blekovi (uradno Letonja) ǁ Ča:blek -prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika čàbel v pomenu žebelj in se nanaša na poimenovanja dejavnosti in/ali poklica oz. pripomočkov, ki jih pri tem poklicu (zidar) nosilec imena uporablja (Prašnički, idr. 2016).C

CIGLARI/CIGLERI

Cigla:r, Ci:gleri (uradno Petrovič, Pintarič) iz Brezovca in Cirkulan ǁ  Cigla:r -f prid.,  Ci:gler -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz pridevnika ciglếni in samostalnika cigel v pomenu zidak, opeka in se nanaša na poimenovanja dejavnosti in/ali poklica (Prašnički idr., 2016).

Informator je povedal, da je gospodar, po katerem so dobili hišno ime, za druge izdeloval opeko. Nekdanji gospodarji so imeli veliko kmetijo z goricami (vinogradi), dekleta so delala na večjih kmetijah. Hišno ime je na območju občine Cirkulane prisotno v zadnjih 100 ali 200 letih.Č

ČRKI

Č'ki (uradno Jerenec) ǁ Č'k  -prid.

Hišno ime je izpeljano iz podstave črk-, izpeljane iz glagola črkati v pomenu okorno pisati oz. tako človek, ki okorno piše. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (SSKJ2, spletni slovar).

Po navedbah informatorja je družina izhajala iz grabe lovskega doma. Dedek, ki je bil Črkov, se je preselil v vikend in s sabo prinesel ime, ki je postalo ledinsko poimenovanje – Črkov breg.ČRNECI/ČRNEČOVI

Čərne:ci, Čərne:čvi (uradno Voglar) ǁ  Čərne:č -f  prid.

Hišno ime je nastalo prek vzdevka iz občne besede črnec v pomenu človek črne rase, tudi črnolasec, temnolasec in kot takšno tako izvira iz vzdevka na podlagi osebnih lastnosti, značilnosti nosilca hišnega imena (Keber, 2021).
Página:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Siguiente)
  TODAS