Brskaj po slovarju z uporabo tega kazala

Posebno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | VSE

1

1N (enota za silo)

1N je sila, ki povzroči, da se telo z maso 1 kilogram giblje s pospeškom 1 m/s2.


E

ENAKOMERNO GIBANJEENAKOMERNO POJEMAJOČE GIBANJEENAKOMERNO POSPEŠENO GIBANJEG

Graf v(t) - hitrost v odvisnosti od časa

Graf v(t) prikazuje, kako se hitrost spreminja s časom. Pri enakomernem gibanju je graf v(t) vodoravna premica, ker je hitrost stalna.


H

HITROST

Hitrost je fizikalna količina, ki nam pove, kolikšno pot opravi telo v časovni enoti (npr. koliko metrov opravi v eni sekundi).


P

Pospešek

Pospešek je fizikalna količina, ki nam pove, za koliko se hitrost poveča vsako sekundo. Enota za pospešek je m/s2.

Pot

Pot je razdalja, ki jo opravi telo po nekem tiru.


T

TEŽA

Teža je sila, s katero Zemlja privlači telesa v svoji okolici.

V

VZGON

Vzgon je rezultanta sil tekočine na potopljeno telo; kaže navpično navzgor,prijemališče ima v središču potopljenega dela telesa in je po velikosti enak teži izpodrinjene tekočine.