Slovar stalnih besednih zvez 7. razreda


Ustvarili bomo knjigo, torej slovar, v kateri bomo zbrali stalne besedne zveze, ki jih bomo spoznali.

Minden kategória

Ebben a részben nincs fogalom