Aerobna in anearobna vadba

Pravilno umesti besede/pojme.