ABECEDA - spomin (poišči različni sličici istega predmeta)

Poišči pare. To so sličice enakih predmetov, rastlin, živali, ki se začnejo z istim glasom. Pri vsaki ponovitvi igre računalnik naključno izbere 18 parov.