ABECEDA* - spomin (poišči sličici predmetov, ki se začneta na isti prvi glas)

Poišči pare. To so sličice predmetov, rastlin, živali, ki se začnejo z istim glasom. Pri vsaki ponovitvi igre računalnik naključno izbere 18 parov.