ABECEDA** - spomin (poišči sličico in črko za prvi glas predmeta na sličici)

Poišči pare. To so sličice predmetov, rastlin, živali in črk, s katerimi se začnejo. Pri vsaki ponovitvi igre računalnik naključno izbere 18 parov.