Razvrsti sličice A - D

Razvrsti sličice po prvem glasu.