Kam spadam?

Dana števila povleci v ustrezne množice!