Kisikove organske skupine

Ponovi funkcionalne skupine pri organskih kisikovih spojinah s pomočjo kartic (flashcards).