Računske operacije in pojmi (Seštevanje in odštevanje)

S tem kvizom bomo preverili razumevanje pojmov in računskih operacij seštevanja in odštevanja.