Ali se v besedi skriva glas M?

Dejavnost je namenjena otrokom od 6. do vključno 8. leta starosti.