Kateri je prvi glas v besedi? (lažje)

Dejavnost je namenjena otrokom od 5. do vključno 7. leta starosti.