Kateri je prvi glas v besedi? (težje)

Dejavnost je namenjena otrokom od 5. do vključno 7. leta starosti.