Uvrščanje alkoholov

Imenovanje alkoholov

Za označitev alkoholov pogosto uporabljamo način, ki je povezan z vrsto ogljikovega atoma, na katerega je vezana hidroksilna skupina. Kadar je ta skupina vezana na primarnem atomu ogljika, so to primarni alkoholi, ko je ta skupina vezana na sekundarnem atomu ogljika, so to sekundarni alkoholi, in ko je ta skupina vezana na terciarnem atomu ogljika, so to terciarni alkoholi.