Računske operacije in pojmi (Množenje in deljenje)

Povleci sličice v polja s poimenovanji računskih operacij in pojmov. Nekje spadata 2 sličici v eno polje s poimenovanjem.