GUM - Opera - kviz ob razlagi 26.1.

Pričakujem, da boste zagotovo prepisali miselni vzorec v zvezek za GUM.