ZIMA (oblačila, športi, vremenske spremembe, zimski meseci)

Aktivnost je pripravila Helena Repanšek, učiteljica na OŠ Mengeš.