Seconda parte / Drugi del

1.      Naloga Al bar / V baru – učenci poslušajo posnetek (v italijanskem in slovenskem jeziku) pogovora v baru, sledijo besedilu in vanj vstavljajo besede iz okvirčkov.

2.      Naloga Scegli la risposta giusta / Izberi pravilni odgovor – učenci še enkrat poslušajo posnetek pogovora v baru in nato s klikom na pravilno rešitev odgovorijo na vprašanja.

3.      Naloga Verbi in -ERE / Glagoli na -ERE – učenci še enkrat natančno preberejo besedilo pogovora v baru ter nato s klikom označijo vse oblike besede prendere (vzeti / naročiti), ki jih lahko v najdejo v besedilu. Nato različne oblike glagola prendere razvrstijo v razpredelnico in si ogledajo video posnetek, v katerem je predstavljeno, kako v italijanskem jeziku v sedanjiku spregamo glagole s končnico -ERE.

4.      Naloga Verbi in -ERE / Glagoli na -ERE – učenci glagole v oklepajih, ki se končajo na -ERE zapišejo v pravilni obliki, pri čemer si lahko pomagajo z razpredelnico.

5.      Naloga Al ristorante / V restavraciji – učenci s klikanjem na slikovno-zvočne kartice spoznavajo novo besedišče, nato poslušajo posnetek (v italijanskem in slovenskem jeziku) pogovora v restavraciji, sledijo besedilu in vanj vstavljajo besede iz okvirčkov.

6.      Naloga Vero o falso / Drži ali ne drži – učenci še enkrat poslušajo posnetek pogovora v restavraciji in nato s klikom označijo, ali so trditve pravilne ali napačne.

7.      Naloga Vebri in -IRE / Glagoli na -IRE – učenci še enkrat natančno preberejo delček besedila pogovora v restavraciji, kjer se Anna, Marco in Luca prerekajo, kdo bo častil večerjo, ter nato s klikom označijo vse oblike besede offrire (ponuditi / častiti), ki jih lahko v najdejo v besedilu. Nato različne oblike glagola offrire razvrstijo v razpredelnico in si ogledajo video posnetek, v katerem je predstavljeno, kako v italijanskem jeziku v sedanjiku spregamo glagole s končnico -IRE.

8.      Naloga Verbi in -IRE / Glagoli na -IRE – učenci glagole v oklepajih, ki se končajo na -IRE zapišejo v pravilni obliki, pri čemer si lahko pomagajo z razpredelnico.

9.     Naloga Dialogo – Espressioni utili / Dialog  Koristni izrazi – učenci s klikom na zvočne kartice spoznavajo koristno besedišče za pogovor v restavraciji.